AnEasyLink.com
Strona gwna

bioslone.pl

Strona gwna

Fundacja Biosone Fundacja Biosone jest niezalen od firm farmaceutycznych organizacj pozarzdow o charakterze antymedycznym. Podstawow dziaalnoci fundacji jest szerzenie niemedycznej wiedzy o zdrowiu, czyli o tym, jak doy pnych lat staroci w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej bez jakichkolwiek lekw. S bez wtpienia przyjemniejsze cele, na ktre mona wyda pienidze. No i zdrowsze. Nasze publikacje obalaj mit lansowany przez propagand medyczn, e trucie ludzi lekami moe wywoa inne skutki, ni zatrucie lekami, a w perspektywie degradacj spoeczestwa. Jeli uwaasz tak samo, wesprzyj nas. Nasza skuteczno uzaleniona jest od pomocy ludzi dobrej woli, take od Ciebie. Otrzymane darowizny przeznaczamy na dziaalno statutow, gwnie na nieodpatne publikacje otwierajce ludziom oczy na rzeczywisty cel koncernw farmaceutycznych, ktrym jest robienie chorych ze zdrowych po to, eby sprzeda im leki. Przydatnik zdrowiato wybr praktycznych zalece z czterotomowej (docelowo) ksikiZdrowie na wasne yczenie. S to zalecenia niezbdne, by wdroy profilaktyk zdrowotn, dziki czemu moemy nie tylko zdrowie zachowa, ale take pozby si wielu chorb, oczywicie nie za pomoc lekw, lecz stawiajc wycznie na zdrowie, albowiem zdrowie jest uniwersalnym lekiem na wszelkie choroby. Naley podkreli, eZdrowie na wasne yczenienie jest kolejn pozycj z cyklu 101 sposobw na 1000 chorb, ktrych obecnie namnoyo si bez liku, lecz jest kompendium zdrowia zawierajcym kompleksow wiedz o zdrowiu, bez ktrej nie mona racjonalnie dba o nie. No bo jak dba o co, skoro si nie wie, co to jest? A jest to zupenie co innego ni to, co zdrowiem nazywa medycyna, a za ni rodki masowego przekazu. Nie jest przy tym wane, jaka medycyna konwencjonalna, naturalna, czy jakakolwiek inna, adna bowiem medycyna nie jest zainteresowana zdrowiem, a jedynie biznesem zwizanym z leczeniem chorb, co ze zdrowiem ma tyle wsplnego, e jest jego zaprzeczeniem, a to dla tego, e zdrowie nie wymaga lekw, nawet tych najnaturalniejszych z naturalnych, ani jakichkolwiek usug medycznych. Zdrowie to zdrowie, i tyle. Ju samo ono wystarczy, eby nie chorowa. Jednake zdrowie nie jest wartoci dan nam raz na zawsze. eby je mie, naley o nie dba, i to akurat wtedy, kiedy si je ma, bo jeli si je straci, to ju nie ma o co dba. Pozostaje jedynie leczy si, najczciej przez reszt ycia. Warto mie to na uwadze, najlepiej zawczasu. Dbao o zdrowie po to, eby je zachowa, a wic nie chorowa, czyli nie musie korzysta z usug medycznych, nazwa si profilaktyk zdrowotn, ktrej twrc jest Hipokrates. Jego definicja profilaktyki brzmi nastpujco:Profilaktyka zdrowotna to zapobieganie chorobom poprzez utrwalenie prawidowych wzorcw zdrowego stylu ycia. Wszystko wskazuje na to, e swoj wiedz Hipokrates zaczerpn od chiskich taoistw, poniewa za jego ycia (460 p.n.e. - 370 p.n.e.) w Chinach popularny by nurt medycyny taoistycznej, ktry zakada, e natura jest doskonaa, wic niczego nie naley poprawia. Wystarczy przestrzega jej praw, bowiem to wanie naruszenie odwiecznych praw natury jest przyczyn utraty zdrowia. Lekarz medycyny taoistycznej to nade wszystko nauczyciel uczcy ludzi jak nie chorowa, interweniujcy tylko w nagych i nieprzewidzianych wypadkach. Taoici wymieniaj 6 powodw utraty zdrowia: Lekarze medycyny taoistycznej wynagradzani byli tylko wwczas, gdy ich pacjenci byli zdrowi, natomiast gdy ktry z nich zachorowa lekarz nie do, e nie otrzymywa zapaty, to jeszcze musia leczy go na wasny koszt. Posada lekarza chiskiej rodziny cesarskiej bya kuszca ze wzgldu na sowite wynagrodzenie, ale te jego odpowiedzialno bya wspmierna do tego wynagrodzenia. W razie choroby ktrego z czonkw rodziny cesarskiej opiekujcy si nim lekarz nie tylko traci wynagrodzenie, ale na dodatek by karany chost, natomiast w razie choroby samego cesarza mg straci nawet ycie. Obecnie lekarza nie wynagradza si za zdrowego pacjenta. W ogle obecny farmaceutyczno-medyczny biznes oparty jest na leczeniu chorb, w zwizku z czym wszelkie zalecenia tak zwane prozdrowotne s w istocie chorobotwrcze. Czy w tej sytuacji jestemy bezsilni? Ale nie, poniewa z powodzeniem moemy obej si bez farmaceutyczno-medycznego kartelu oraz jego chorobotwrczych zalece i wzi swoje zdrowie we wasne rce. O tym wanie mwiZdrowie na wasne yczenie, a najistotniejsze tezy przedstawia prezentowany tutajPrzydatnik zdrowia. Przydatnik zdrowianaleyzamawia drog mailowfundacja@bioslone.pl document.getElementById('cloakf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93').innerHTML = ''; var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;'; addyf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 = addyf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl'; var addy_textf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;' + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl';document.getElementById('cloakf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93').innerHTML += '<a style="color: #1748a2; font-weight: bold;" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addyf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 + '\'>'+addy_textf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93+'<\/a>'; lub telefonicznie dzwonic na numer:693 281 381. W zamwieniu naley poda adres zamawiajcego oraz ilo egzemplarzy. Publikacja jest nieodpatna, tote zamawiajcy nie ponosi adnych kosztw. Fundacja Biosone wydaa mie dla oka i bardzo przydatne w praktyce zakadki do ksiki, ktre s dodawane do wysyanych broszur i ksiek. Poza wartoci praktyczn jako zakadki uatwiajce lektur ksiek, peni one dodatkow rol, mianowicie na ich odwrocie jest przedstawiony sposb wypenienia formularza PIT celem przekazania 1% podatku na cele statutowe Fundacji Biosone, dziki czemu moemy wydawa nieodpatne publikacje suce propagowaniu idei Biosone wrd coraz szerszych rzesz spoeczestwa. Zakadk mona te wrczy znajomym, ktrzy nie s zdecydowani, komu maj przeznaczy swj 1 % podatku. Niech przeznacz na Fundacj Biosone, to sami na tym skorzystaj, jeli oczywicie wiedza o zdrowiu zasuguje wedug nich na powane potraktowanie. Tutaj trzeba koniecznie doda, e wanie wiedza o zdrowiu jest fundamentalnym warunkiem odzyskania, a potem utrzymania zdrowia. Oglnie dostpna wiedza o chorobach tej roli nie spenia. Wprost przeciwnieoglnie dostpna, nachalnie wtaczana do gw wiedza o chorobach wiedzie ku badaniom majcym na celuwykrycie (wynalezienie?) choroby i jej leczenie. Ju jest w drukarni, a to znaczy, e niedugo bdzie dostpna nowa pozycja finansowana przez Fundacj Biosone. Tym razem bdzie to liczca 160 stron ksikaZawiadczam samym sob.W skrcie mona j opisa jako ksik o wszystkim i o niczym. Prawdopodobnie nikt do tej pory takiej ksiki jeszcze nie wyda, bowiem jest to zbr wiadectw Bisoonejczykw zamieszczonych naNiemedycznym Forum Biosonew wtkuDeklaracje uczestnictwa w Elitarnym Forum Zdrowia Biosoneoraz w dzialeKorzyci stosowania metod prozdrowotnych. Stara prawda mwi: nie ma to jak przykad wasny; jeli chcesz mi pomaga, zwaszcza w kwestii tak wanej jak zdrowie, poka na wasnym przykadziezawiadcz samym sob. My zawiadczamy.Czy kto jeszcze to potrafi? Moe jaki lekarz bd aptekarz? Dystrybucja Ksiki Ksik naleyzamawia drog mailowfundacja@bioslone.pl document.getElementById('cloak32155483e807a61122e1ff20f8c1575e').innerHTML = ''; var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy32155483e807a61122e1ff20f8c1575e = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;'; addy32155483e807a61122e1ff20f8c1575e = addy32155483e807a61122e1ff20f8c1575e + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl'; var addy_text32155483e807a61122e1ff20f8c1575e = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;' + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl';document.getElementById('cloak32155483e807a61122e1ff20f8c1575e').innerHTML += '<a style="color: #1748a2; font-weight: bold;" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy32155483e807a61122e1ff20f8c1575e + '\'>'+addy_text32155483e807a61122e1ff20f8c1575e+'<\/a>'; lub telefonicznie dzwonic na numer:693 281 381. W zamwieniu naley poda adres zamawiajcego oraz ilo egzemplarzy. Publikacja jest nieodpatna, tote zamawiajcy nie ponosi adnych kosztw. W formie PDF ksikZawiadczam samym sobmona pobratutaj. 5 wrzenia 2012 roku wystpilimy zapelemo sponsorowanie naszej pierwszej publikacji. Odzew na apel przers nasze oczekiwania, za co serdecznie dzikujemy naszym darczycom. Dziki Wam dzisiaj, tj. 24 padziernika 2012 roku, ukazaa si drukiem broszuraZanim pozwolisz zaszczepi dziecko, ktra do tej pory istniaa wwersji elektronicznejna naszymPortalu wiedzy o zdrowiu. Zanim pozwolisz zaszczepi dzieckojest publikacj uwiadamiajc rodzicw o dugofalowych negatywnych skutkach ubocznych szczepie, nie tylko niepodanych odczynach poszczepiennych (NOP), bezporednio zwizanych ze szczepieniem. Jest to wiedza skrztnie skrywana przez oficjaln propagand medyczn, sponsorowan przez koncerny farmaceutyczne, niemniej jednak istotna dla rodzicw, ktrzy na og nie zdaj sobie nawet sprawy, na jakie niebezpieczestwa naraaj swoje dzieci wiodc je na szczepienia, niczym na manowce. Adresaci broszury Broszura jest skierowana do tych rodzicw, ktrzy przejawiaj zainteresowanie zdrowiem swoich dzieci, wic chc pozna take t drug, ciemn stron procederu szczepie. Nie jest natomiast dla tych, ktrzy dla wygody wol nie zna prawdy i z tego powodu nie przeczytaj naszej broszury. Dlatego dystrybucj broszury zajm si Biosonejczycy, ktrzy po wstpnej rozmowie bd wrczali j tylko rodzicom zainteresowanym take ciemn stron procederu szczepie, nie tylko t z kolorowych plakatw. Dystrybucja broszury Broszur naleyzamawia drog mailowfundacja@bioslone.pl document.getElementById('cloak58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4').innerHTML = ''; var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;'; addy58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 = addy58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl'; var addy_text58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;' + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl';document.getElementById('cloak58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4').innerHTML += '<a style="color: #1748a2; font-weight: bold;" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 + '\'>'+addy_text58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4+'<\/a>'; lub telefonicznie dzwonic na numer:693 281 381 W zamwieniu naley poda adres zamawiajcego oraz ilo egzemplarzy broszury, ktr jestemy w stanie rozda wrd potrzebujcych. Chodzi bowiem o to, by broszuraZanim pozwolisz zaszczepi dzieckotrafia w powoane rce, czyli do tych, ktrzy poszukuj konkretnej wiedzy na temat szczepie, a nie tylko oficjalnej propagandy, nachalnie lansujcej co, co przynosi korzyci tylko wielkim koncernom farmaceutycznym. Publikacja jest nieodpatna, tote zamawiajcy nie ponosi adnych kosztw. Wznowienie publikacji Broszura rozesza si jak przysowiowe ciepe bueczki. Jestemy bardzo radzi, e temat szczepie spotka si z tak ywym zainteresowaniem, w zwizku z czym Fundacja Biosone postanowia dodrukowa kolejne 5.000 egzemplarzy, ktre s dostpne na dotychczasowych zasadach. Kandydoza i przepuszczalno jelitowa Fundacja Biosone realizuje dystrybucj broszury Kandydoza i przepuszczalno jelitowa wydanej przez Fundacj Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (Warszawa 2014, ISBN 978-83-938474-0-2). Akcja ta jest powizana z dystrybucj naszej broszury Zanim pozwolisz zaszczepi dziecko, a jest uzasadniona faktem, e broszura Kandydoza i przepuszczalno jelitowa jest prac naukow opisujc wyniki bada nad skutecznoci mikstury oczyszczajcej oraz preferowanej przez nas diety niskowglowodanowej, zwanej u naszasadami zdrowego odywiania. By using our website, you agree to our use of cookies. Zaoenia ideowe Fundacji Biosone Fundacja Biosone jest niezalen od firm farmaceutycznych organizacj pozarzdow o charakterze antymedycznym. Podstawow dziaalnoci fundacji jest szerzenie niemedycznej wiedzy o zdrowiu, czyli o tym, jak doy pnych lat staroci w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej bez jakichkolwiek lekw. S bez wtpienia przyjemniejsze cele, na ktre mona wyda pienidze. No i zdrowsze. Nasze publikacje obalaj mit lansowany przez propagand medyczn, e trucie ludzi lekami moe wywoa inne skutki, ni zatrucie lekami, a w perspektywie degradacj spoeczestwa. Jeli uwaasz tak samo, wesprzyj nas. Nasza skuteczno uzaleniona jest od pomocy ludzi dobrej woli, take od Ciebie. Otrzymane darowizny przeznaczamy na dziaalno statutow, gwnie na nieodpatne publikacje otwierajce ludziom oczy na rzeczywisty cel koncernw farmaceutycznych, ktrym jest robienie chorych ze zdrowych po to, eby sprzeda im leki. Przydatnik zdrowia Przydatnik zdrowiato wybr praktycznych zalece z czterotomowej (docelowo) ksikiZdrowie na wasne yczenie. S to zalecenia niezbdne, by wdroy profilaktyk zdrowotn, dziki czemu moemy nie tylko zdrowie zachowa, ale take pozby si wielu chorb, oczywicie nie za pomoc lekw, lecz stawiajc wycznie na zdrowie, albowiem zdrowie jest uniwersalnym lekiem na wszelkie choroby. Naley podkreli, eZdrowie na wasne yczenienie jest kolejn pozycj z cyklu 101 sposobw na 1000 chorb, ktrych obecnie namnoyo si bez liku, lecz jest kompendium zdrowia zawierajcym kompleksow wiedz o zdrowiu, bez ktrej nie mona racjonalnie dba o nie. No bo jak dba o co, skoro si nie wie, co to jest? A jest to zupenie co innego ni to, co zdrowiem nazywa medycyna, a za ni rodki masowego przekazu. Nie jest przy tym wane, jaka medycyna konwencjonalna, naturalna, czy jakakolwiek inna, adna bowiem medycyna nie jest zainteresowana zdrowiem, a jedynie biznesem zwizanym z leczeniem chorb, co ze zdrowiem ma tyle wsplnego, e jest jego zaprzeczeniem, a to dla tego, e zdrowie nie wymaga lekw, nawet tych najnaturalniejszych z naturalnych, ani jakichkolwiek usug medycznych. Zdrowie to zdrowie, i tyle. Ju samo ono wystarczy, eby nie chorowa. Jednake zdrowie nie jest wartoci dan nam raz na zawsze. eby je mie, naley o nie dba, i to akurat wtedy, kiedy si je ma, bo jeli si je straci, to ju nie ma o co dba. Pozostaje jedynie leczy si, najczciej przez reszt ycia. Warto mie to na uwadze, najlepiej zawczasu. Dbao o zdrowie po to, eby je zachowa, a wic nie chorowa, czyli nie musie korzysta z usug medycznych, nazwa si profilaktyk zdrowotn, ktrej twrc jest Hipokrates. Jego definicja profilaktyki brzmi nastpujco:Profilaktyka zdrowotna to zapobieganie chorobom poprzez utrwalenie prawidowych wzorcw zdrowego stylu ycia. Wszystko wskazuje na to, e swoj wiedz Hipokrates zaczerpn od chiskich taoistw, poniewa za jego ycia (460 p.n.e. - 370 p.n.e.) w Chinach popularny by nurt medycyny taoistycznej, ktry zakada, e natura jest doskonaa, wic niczego nie naley poprawia. Wystarczy przestrzega jej praw, bowiem to wanie naruszenie odwiecznych praw natury jest przyczyn utraty zdrowia. Lekarz medycyny taoistycznej to nade wszystko nauczyciel uczcy ludzi jak nie chorowa, interweniujcy tylko w nagych i nieprzewidzianych wypadkach. Taoici wymieniaj 6 powodw utraty zdrowia: Nieprawidowe odywianie Niedostateczna ilo snu i odpoczynku Nieprawidowa ilo i jako ruchu fizycznego Niewaciwy stan emocjonalny Nieprawidowe dziaanie medycyny objawowej Nieumiejtno dostosowania do zmieniajcych si warunkw rodowiskowych Lekarze medycyny taoistycznej wynagradzani byli tylko wwczas, gdy ich pacjenci byli zdrowi, natomiast gdy ktry z nich zachorowa lekarz nie do, e nie otrzymywa zapaty, to jeszcze musia leczy go na wasny koszt. Posada lekarza chiskiej rodziny cesarskiej bya kuszca ze wzgldu na sowite wynagrodzenie, ale te jego odpowiedzialno bya wspmierna do tego wynagrodzenia. W razie choroby ktrego z czonkw rodziny cesarskiej opiekujcy si nim lekarz nie tylko traci wynagrodzenie, ale na dodatek by karany chost, natomiast w razie choroby samego cesarza mg straci nawet ycie. Obecnie lekarza nie wynagradza si za zdrowego pacjenta. W ogle obecny farmaceutyczno-medyczny biznes oparty jest na leczeniu chorb, w zwizku z czym wszelkie zalecenia tak zwane prozdrowotne s w istocie chorobotwrcze. Czy w tej sytuacji jestemy bezsilni? Ale nie, poniewa z powodzeniem moemy obej si bez farmaceutyczno-medycznego kartelu oraz jego chorobotwrczych zalece i wzi swoje zdrowie we wasne rce. O tym wanie mwiZdrowie na wasne yczenie, a najistotniejsze tezy przedstawia prezentowany tutajPrzydatnik zdrowia. Przydatnik zdrowianaley zamawia drog mailowfundacja@bioslone.pl document.getElementById('cloakf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93').innerHTML = ''; var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;'; addyf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 = addyf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl'; var addy_textf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;' + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl';document.getElementById('cloakf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93').innerHTML += '<a style="color: #1748a2; font-weight: bold;" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addyf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93 + '\'>'+addy_textf65003b9e41f2f7cf2a71ac75ac69d93+'<\/a>'; lub telefonicznie dzwonic na numer: fundacja@bioslone.pl 693 281 381 . W zamwieniu naley poda adres zamawiajcego oraz ilo egzemplarzy. Publikacja jest nieodpatna, tote zamawiajcy nie ponosi adnych kosztw. Zakadki do ksiki undacja Biosone wydaa mie dla oka i bardzo przydatne w praktyce zakadki do ksiki, ktre s dodawane do wysyanych broszur i ksiek. Poza wartoci praktyczn jako zakadki uatwiajce lektur ksiek, peni one dodatkow rol, mianowicie na ich odwrocie jest przedstawiony sposb wypenienia formularza PIT celem przekazania 1% podatku na cele statutowe Fundacji Biosone, dziki czemu moemy wydawa nieodpatne publikacje suce propagowaniu idei Biosone wrd coraz szerszych rzesz spoeczestwa. Zakadk mona te wrczy znajomym, ktrzy nie s zdecydowani, komu maj przeznaczy swj 1 % podatku. Niech przeznacz na Fundacj Biosone, to sami na tym skorzystaj, jeli oczywicie wiedza o zdrowiu zasuguje wedug nich na powane potraktowanie. Tutaj trzeba koniecznie doda, e wanie wiedza o zdrowiu jest fundamentalnym warunkiem odzyskania, a potem utrzymania zdrowia. Oglnie dostpna wiedza o chorobach tej roli nie spenia. Wprost przeciwnie oglnie dostpna, nachalnie wtaczana do gw wiedza o chorobach wiedzie ku badaniom majcym na celuwykrycie (wynalezienie?) choroby i jej leczenie. wiadectwa osb stosujcych zasady Biosone Ju jest w drukarni, a to znaczy, e niedugo bdzie dostpna nowa pozycja finansowana przez Fundacj Biosone. Tym razem bdzie to liczca 160 stron ksikaZawiadczam samym sob. W skrcie mona j opisa jako ksik o wszystkim i o niczym. Prawdopodobnie nikt do tej pory takiej ksiki jeszcze nie wyda, bowiem jest to zbr wiadectw Bisoonejczykw zamieszczonych naNiemedycznym Forum Biosonew wtkuDeklaracje uczestnictwa w Elitarnym Forum Zdrowia Biosoneoraz w dzialeKorzyci stosowania metod prozdrowotnych. W skrcie mona j opisa jako ksik o wszystkim i o niczym. Prawdopodobnie nikt do tej pory takiej ksiki jeszcze nie wyda, bowiem jest to zbr wiadectw Bisoonejczykw zamieszczonych naNiemedycznym Forum Biosonew wtkuDeklaracje uczestnictwa w Elitarnym Forum Zdrowia Biosoneoraz w dzialeKorzyci stosowania metod prozdrowotnych. Stara prawda mwi: nie ma to jak przykad wasny; jeli chcesz mi pomaga, zwaszcza w kwestii tak wanej jak zdrowie, poka na wasnym przykadzie zawiadcz samym sob. My zawiadczamy. Czy kto jeszcze to potrafi? Moe jaki lekarz bd aptekarz? Czy kto jeszcze to potrafi? Moe jaki lekarz bd aptekarz? Dystrybucja Ksiki Ksik naley zamawia drog mailowfundacja@bioslone.pl document.getElementById('cloak32155483e807a61122e1ff20f8c1575e').innerHTML = ''; var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy32155483e807a61122e1ff20f8c1575e = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;'; addy32155483e807a61122e1ff20f8c1575e = addy32155483e807a61122e1ff20f8c1575e + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl'; var addy_text32155483e807a61122e1ff20f8c1575e = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;' + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl';document.getElementById('cloak32155483e807a61122e1ff20f8c1575e').innerHTML += '<a style="color: #1748a2; font-weight: bold;" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy32155483e807a61122e1ff20f8c1575e + '\'>'+addy_text32155483e807a61122e1ff20f8c1575e+'<\/a>'; lub telefonicznie dzwonic na numer: fundacja@bioslone.pl 693 281 381 . W zamwieniu naley poda adres zamawiajcego oraz ilo egzemplarzy. Publikacja jest nieodpatna, tote zamawiajcy nie ponosi adnych kosztw. W formie PDF ksikZawiadczam samym sobmona pobratutaj. Broszura o szczepieniach 5 wrzenia 2012 roku wystpilimy zapelemo sponsorowanie naszej pierwszej publikacji. Odzew na apel przers nasze oczekiwania, za co serdecznie dzikujemy naszym darczycom. Dziki Wam dzisiaj, tj. 24 padziernika 2012 roku, ukazaa si drukiem broszuraZanim pozwolisz zaszczepi dziecko, ktra do tej pory istniaa wwersji elektronicznejna naszymPortalu wiedzy o zdrowiu. Zanim pozwolisz zaszczepi dzieckojest publikacj uwiadamiajc rodzicw o dugofalowych negatywnych skutkach ubocznych szczepie, nie tylko niepodanych odczynach poszczepiennych (NOP), bezporednio zwizanych ze szczepieniem. Jest to wiedza skrztnie skrywana przez oficjaln propagand medyczn, sponsorowan przez koncerny farmaceutyczne, niemniej jednak istotna dla rodzicw, ktrzy na og nie zdaj sobie nawet sprawy, na jakie niebezpieczestwa naraaj swoje dzieci wiodc je na szczepienia, niczym na manowce. Adresaci broszury Broszura jest skierowana do tych rodzicw, ktrzy przejawiaj zainteresowanie zdrowiem swoich dzieci, wic chc pozna take t drug, ciemn stron procederu szczepie. Nie jest natomiast dla tych, ktrzy dla wygody wol nie zna prawdy i z tego powodu nie przeczytaj naszej broszury. Dlatego dystrybucj broszury zajm si Biosonejczycy, ktrzy po wstpnej rozmowie bd wrczali j tylko rodzicom zainteresowanym take ciemn stron procederu szczepie, nie tylko t z kolorowych plakatw. Dystrybucja broszury Broszur naley zamawia drog mailowfundacja@bioslone.pl document.getElementById('cloak58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4').innerHTML = ''; var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;'; addy58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 = addy58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl'; var addy_text58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 = 'f&#117;nd&#97;cj&#97;' + '&#64;' + 'b&#105;&#111;sl&#111;n&#101;' + '&#46;' + 'pl';document.getElementById('cloak58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4').innerHTML += '<a style="color: #1748a2; font-weight: bold;" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4 + '\'>'+addy_text58b182ab4fef2421c20b916183afc5f4+'<\/a>'; lub telefonicznie dzwonic na numer: fundacja@bioslone.pl 693 281 381 W zamwieniu naley poda adres zamawiajcego oraz ilo egzemplarzy broszury, ktr jestemy w stanie rozda wrd potrzebujcych. Chodzi bowiem o to, by broszuraZanim pozwolisz zaszczepi dzieckotrafia w powoane rce, czyli do tych, ktrzy poszukuj konkretnej wiedzy na temat szczepie, a nie tylko oficjalnej propagandy, nachalnie lansujcej co, co przynosi korzyci tylko wielkim koncernom farmaceutycznym. Publikacja jest nieodpatna, tote zamawiajcy nie ponosi adnych kosztw. Wznowienie publikacji Broszura rozesza si jak przysowiowe ciepe bueczki. Jestemy bardzo radzi, e temat szczepie spotka si z tak ywym zainteresowaniem, w zwizku z czym Fundacja Biosone postanowia dodrukowa kolejne 5.000 egzemplarzy, ktre s dostpne na dotychczasowych zasadach. Nasze akcje Kandydoza i przepuszczalno jelitowa Fundacja Biosone realizuje dystrybucj broszury Kandydoza i przepuszczalno jelitowa wydanej przez Fundacj Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (Warszawa 2014, ISBN 978-83-938474-0-2). Akcja ta jest powizana z dystrybucj naszej broszury Zanim pozwolisz zaszczepi dziecko, a jest uzasadniona faktem, e broszura Kandydoza i przepuszczalno jelitowa jest prac naukow opisujc wyniki bada nad skutecznoci mikstury oczyszczajcej oraz preferowanej przez nas diety niskowglowodanowej, zwanej u naszasadami zdrowego odywiania.

Other Screenshots you might like
serchen.co.uk
intervest.lk
forco.org
zerogravitymarketing.com
lib.me.us
stayfitnigeria.com
corpode21.com.br
diabetesdestroyer.com
usflag.org
Screenshot images moderated by moderatecontent.com moderatecontent.com